Kontakt

Siedziba firmy

Zakład Produkcyjno – Handlowy „ADAX” Andrzej Pietrzykowski
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Ul. J. Kilińskiego 49 L

Pokaż na większej mapie

Zakład Produkcyjny

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Ul. Bałtowska 428 A

Pokaż na większej mapie

Sekretariat

Tel. +48 41 249 23 88
Tel. +48 41 265 13 00
Fax. +48 41 249 25 98
E - mail: zphadax@poczta.onet.pl

Dział handlowy

Z-ca Dyrektora ds. handlu - Zbigniew Bartczak – Tel. 513 199 700
Starszy specjalista ds. zbytu - Połetek Andrzej - Tel. 502 090 316
Specjalista ds. zbytu – Letkiewicz Stanisław – Tel. 504 201 609
Specjalista ds. zbytu - Sosnowska – Zaręba Renata – Tel. 502 457 771
Referent ds. zbytu - Wójcik Wiesław - Tel. 501 005 963
Referent ds. zbytu - Witold Podsiadło - Tel. 502 457 463

E- mail: adax.handel@wp.pl

NIP 661 – 000 – 20 - 41